นักลงทุนสัมพันธ์

ทางบริษัท American Buying Service จดทะเบียนในรัฐ California, U.S.A ในระบบ C Corporation. จุดมุงหมายของบริษัทคือการช่วยผู้ส่งออกให้ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าในอเมริกา เราขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านในการร่วมการเติบโตของบริษัท ทางบริษัทจะเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดทางด้าน E-commerce ในอนาคตทางด้านสินค้าประเภทอาหาร ทางบริษัทจะมีการขายหุ้น และให้ผลกำไรคืน Dividends ในเวลาอันรวดเร็ว นักลงทุนจะได้รับผลกำไรจากการเติบโตของบริษัทในระยะสั้น คุณจะมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นหุ้นส่วนในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา และจะเป็นหุ้นที่มียอดสูงสุดแห่งปี ทางบริษัทจะมีเป้าหมายในการทำยอดขายให้ถึง 200 ล้านเหรียญภายในปี 2023 อย่าให้โอกาสนี้ผ่านคุณไป มาร่วมกับบริษัทและมีส่วนร่วมกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จสูงสุด