สินค้าที่ค้างสต็อก

ถ้าคุณมีสินค้าที่ถูกการยกเลิกหรือสินค้าที่ค้างข้ามปี สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่ส่งสายกว่ากำหนด เราสามารถช่วยระบายสินค้าเหล่านั้นให้เป็นเงินสดได้ คุณสามารถขายสินค้าที่ไม่มีประโยชน์แปลเป็นเงินสด เพื่อซื้อวัตถุดิบ หรือทำการผลิตใหม่เพื่อความคล่องตัวของเงินหมุดเวียน ทางบริษัทติดต่อกับหลายร้อยบริษัทในอเมริกาและยุโรบที่ต้องการซื้อสินค้าค้างสต็อกจากคุณ ทางบริษัทค่าบริการจากคุณเมื่อสินค้าขายได้ ถ้าตุณอยู่ในธุรกิจของการขายสินค้าค้างสต็อก คุณได้เจอบริษัทที่มีความชำนาญทางด้านนี้ ทางบรษัทสามารถขายสินค้าค้างสต็อกให้คุณถายใน 24 ชั่วโมง ให้บริษัทของเราได้ช่วยคุณขายสินค้าค้างสต็อก เพื่อคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณถนัดและเพิ่มเงินหมุดเวียนให้บริษัทของคุณ