บริการกระจายสินค้า

การบริการเก็บสินค้าและการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าของท่าน จะช่วยให้บริษัทของท่านสามารถเปลื่ยนแปลงการบริหารและการจัดการได้ทันตามตลาดและกฏข้อบังคับของลูกค้าได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการทำงาน และในเวลาเดียวกันสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการทางด้านขนส่งได้อย่างดี

Understanding your business
จุดสำคัญในการทำธุรกิจของเราคือการเข้าใจธุรกิจของท่านและความต้องการในการขนส่งให้ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด จากขั้นตอนการบริหารการจัดการของเรา ทางบริษัทสามารถช่วยให้บริษัทของท่านเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

การที่ทางบริษัทมีบริษัทแนวร่วมและประสานงานกับบริษัทต่างๆทั่วอเมริกา สามารถช่วยให้การส่งสินค้าไปยังลูกค้าของท่านทั่วโลกมีประสิทธ์ภาพมากยิ่งขิ้น

Warehousing
โกดังสินค้าของเราพร้อมด้วยระบบเทคโนโลยี่อันทันสมัยที่สามารถช่วยให้สินค้าของท่านส่งถึงเป้าหมายและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธ์ภาพสูงสุด

Distribution
การบริหารและการจัดการของเราทางด้านการขนส่ง จะรับประกันว่าสินค้าของท่านจะถูกส่งไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และตรงเวลา ด้วยราคาที่ถุูกที่สุด

การบริการ

  • ทางบริษัทสามารถทำการจัดเก็บสินค้า ทำการแพ็กและจัดส่งสินค้าให้ตาม SKU ของท่าน
  • เราสามารถทำการกระจายสินค้าไปยังศูนย์รับสินค้าของลูกค้าท่านทั่วอเมริกา
  • ทำการแก้ไขสินค้านำกลับมาขายใหม่ได้
  • ทำการส่งตู้สินค้าของท่านจากท่าเรือไปยังลูกค้าของท่านโดยครง
  • การควบคุมและคำนวนสินค้าว่าจำนวนคงเหลือและสินค้าจะขาดเมื่อไหร
  • เมื่อสินค้ามีการคืน ทางบริษัทจะมีการรับสินค้าคืน และแยกคุณภาพของสินค้าเพื่อการจัดจำหน่ายใหม่
  • ทางบริษัทจะทำการส่งสินค้าพิเศษหรือสินค้าเร่งด่วน ทำการส่งสินค้าไปแก้ไขและนำกลับมาจำหน่ายใหม่
  • ทางบริษัทจะมีการติดต่อประสานงานกับท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทท่านและลูกค้าของท่าน

กรุณาติดต่อบริษัทของเราได้ที่ [email protected]