บริการ DROPSHIP

คุณได้สูตรสำเร็จและการช่วยเหลือจากทางบริษัทอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณใช้บริการกับเรา เราทำงานร่วมกับหลายๆบริษัท Dropship ทั่วโลกเพื่อช่วยโปรโมทธุรกิจของคุณ คุณจะมีหลายพันสมาชิกขายและร้านค้าที่จะช่วยขายสินค้าของคุณ สิ่งที่ทำให้ธุรกิจ Dropship มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้ขายไม่ต้องลงทุนในการชื้อสินค้า ผู้ขายไม่จำเป็นต้องมีสำนักงานหรือต้องจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง สิ่งที่เขาต้องทำคือการขายสินค้าของคุณตามช่องทางต่างๆ เช่นการช่วยคุณขายผ่านเว็ปไซด์ดังๆ ขายให้กับร้านค้า ขายให้กับเพื่อนๆ หรือคนรู้จัก และอีกหลายช่องทาง เราสามารถช่วยให้สินค้าของคุณมียอดขายเพิ่มและประสบความสำเร็จที่ได้ตั้งใจไว้

  • o เราสามารถช่วยคุณในการเชื่อมโยงกับ บริษัท Dropship ต่างๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคุณ
  • เมื่อคุณได้รับออเดอร์จากบริษัท Dropship หรือสมาชิกที่ขายสินค้าให้กับคุณ คุณไม่จำเป็นต้องส่งสินค้าเอง เราสามารถส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าแทนคุณได้
  • คุณสามารถรู้ล่วงหน้าว่าสินค้าของคุณขายไปเท่าไร และจะต้องสั่งเขามาอีกเมือไร โดยใช้ระบบเทคโนโลยี่อันทันสมัย เพื่อไม่ให้คุณเสียโอกาสด้านการขาย
  • คุณสามารถรับรู้ข้อมูลแบบ real time ว่าสินค้าของคุณขายไปเท่าไร เพื่อคุณจะได้เตรียมพร้อมทางด้านการผลิตไว้ล่วงหน้า และเตรียมจัดส่งได้ทันเวลา
  • เรามีระบบเทคโนโลยี่อันทันสมัยที่จะช่วยให้คุณเห็นความเคลื่อนไหวของสินค้าในทุกขั้นตอน
  • เมื่อคุณได้รับออเดอร์จาก Dropship Seller คุณไม่ต้องทำอะไร เราสามารถส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าของคุณ
  • สมาชิกขายจะมีความตื่นเต้นในการขายสินค้าให้กับคุณ เมื่อมีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นยอดขาย สมาชิกขายจะได้รับการแจ้งว่าจะมีโปรโมชั่นเมื่อไร มีการเพิ่มคอมมิชชั่นเท่าไร เพื่อการตุ้นการขาย o สินค้าของคุณไม่ได้จะขายผ่านเพียง Drop-ship Seller เท่านั้น แต่จะมีการขายผ่านผู้ค้าส่งให้กับห้างร้านต่างๆอีกด้วย
  • สินค้าของคุณจะมีการกระจายการขายไปทั่วโลก เพื่อสร้างสมาชิกขายให้มากขึ้น
  • คุณไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขายจนกว่าสินค้าจะขายได้ คุณจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นกับผู้ขายเมื่อมีการขายได้
  • สินค้าของคุณไม่ได้จะขายผ่านเพียง Drop-ship Seller เท่านั้น แต่จะมีการขายผ่านผู้ค้าส่งให้กับห้างร้านต่างๆอีกด้วย