ประโยชน์สมาชิก

Member Benefit

สมาชิกจะได้รับการดูแลในการให้คำปรึกษาทางด้านการส่งออกไปอเมริกาและได้ส่วนลด 10% ในการบริการต่างๆ

1.  ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการสร้างแบรนด์สินค้า
2.  ได้รับข้อมูลในเชิงลึกของการวิเคราะห์ในอเมริกาและทั่วโลก
3.  ให้คำปรึกษาในการเริ่มธุรกิจ
4.  ปรึกษาด้านเงินกู้แบบธรรมดาและกู้แบบนำใบส่งสินค้า
5. ในรับข้อมูลทางด้าน FDA และ USDA
6. มีระบบการจัดเก็บสินค้าและส่งสินค้าในอเมริกา
7. ทำการออกสินค้าและจัดส่งให้
8. มีบริการด้านการตลาดดิจิตอล
9. ช่วยทางด้านการออกแบบเว็ปไซด์เพื่อทำให้คุณขยายธุรกิจได้
10. ให้ข้อมูลด้านภาษีนำเข้าในอเมริกา
11. มีการให้บริการทางด้านการจัดเก็บสินค้าเพื่อส่งต่อ
12. มีสำนักงานด้านการเช่าที่อยู่
13. มีระบบคอลเซ็นเตอน์สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์
14. มีการให้บริการทางด้าน  Data center
15. มีการบริการในการพัฒนาสูตรสินค้าต่างๆ