สินค้าโอทอป

ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขยายสินค้าโอทอปในต่างประเทศมาตั้งแต่ 2010 ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสามารถมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เราได้มีการตรวจสอบหมู่บ้านต่างๆเพื่อคัดสรรสินค้าดีๆ ทุกสินค้าที่ได้มีการขายจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นและช่วยให้คนมีรายได้มากขึ้น เมื่อมีการสั่งซื้อจะมีทีมงานการตรวจคุณภาพลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสินค้า ทางบริษัทจะช่วยในการขายสินค้าให้กับห้างในอเมริกาและแคนนาดา พร้อมกับส่งออกไปทัวโลก หมายถึงผู้ส่งออกจะได้เนิ่นในการพัฒนาและผลิต ขอมอบความไว้วางใจให้เราได้ทำหน้าที่แทนคุณ