บริการหาสินค้าและการผลิต

บริษัท อเมริกัน บายอิ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทหาสินค้าหรือควบคึมการผลิตสินค้าให้กับผู้นำเข้าทั่วโลกมากกว่า 2000 โรงงานทั่วโลก ทางบริษัทได้ร่วมงานกับผู้ผลิตทั่วโลกในการหาสินค้าที่ดีในราคาที่เหมาะสม ทางบริษัทจะช่วยในการจัดหา ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ควบคุมการผลิต และจัดเรือ ตั้งแต่เริ่มการผลิตไปจนจบขบวนการ เราให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าในการดูแลคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จากประสลการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทจัดซื้อทั่วโลก เราจะช่วยทางด้านการเป็นตัวการด้านการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อให้สินค้าส่งออกตรงเวลาและทำงานได้ถูกต้อง ทางบริษัทเป็นตัวกลางในการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างกันไปในระยะเวลายาวนาน โปรดให้ความไว้วางใจกับเรา เพื่อให้เรานำพาธุรกิจของท่านไปสู่ความสำเร็จ