เป็นตัวแทนของเรา

ถ้าคุณมีความสนใจและมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออก และคุณต้องการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่มีการเจริญเติบโตสูง เราต้องการ Affiliate Partner ที่มีธุรกิจทางด้าน Shipping & Forwarder และมีความรู้ทางด้านการตรวจสอบการผลิตในสินค้าต่างๆ

คุณจะมีหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ส่งออกในการบริการของเรา, มีโกดังในการรับฝากสินค้าเพื่อส่งออก มีทีมขายในการเยื่ยมลูกค้าเพื่ออธิบายให้เข้าร่วมโครงการ และมีการจัดสัมมณาอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการจัดตู้สินค้าและประสานงานกับสายเดินเรือหรือทางอากาศ  และให้การอบรมในการสร้างแบรนด์สินค้าแก่ลูกค้า อย่าให้โอกาสอันนี้พลาดไป
เพราะคุณจะเป็นบริษัทที่จะสามารถช่วยผู้ส่งออกเป็นแสนๆรายให้มียอดขายเพิ่ม และจะทำให้บริษัทของคุณมียอดขายในระดับหลายสิบล้านต่อเดือน


    YesNo


    YesNo