การขายและการตลาด

ทางบริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านการขายและการตลาดที่ดีที่สุดในอเมริกา ทางบริษัทได้ช่วยหลายร้อยบริษัทในการโปรโมทสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าหรือตลาดทั่วอเมริกา เรารู้ว่าควรจะมีขั้นตอนอย่างไรและแบบไหนที่สามารถทำให้สินค้าของคุณได้เป็นที่รู้จักและประสบควา มสำเร็จในอเมริกา ทางฝ่ายขายมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างสรรพสินค้ามากกว่า 200 บริษัททั่วอเมริกา เรามีทีมการตลาดที่จะช่วยแนะนำให้คุณสามารถทำให้แบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกได้ เขาสามารถช่วยคุณเริ่มตั้งแต่การวางแผนการออกแบบเพื่อให้ถูกตลาด วิเคาระห์และวิจัย โฆษณาให้ถูกช่องทางเพื่อให้สินค้าของคุณได้เป็นทีรู้จักทั้งกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำและผู้บริโภคทั่วปร ะเทศ ถ้าคุณต้องการสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ เราคือบริษัทเดียวที่สามารถช่วยคุณได้