0000000 test | AMERICAN BUYING SERVICE

test

AMERICAN BUYING SERVICE

 • มีกำไรสูงสุด
 • ประหยัดค่าขนส่งมากกว่า 50- 70 %
 • สามารถแข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งได้
 • ส่งสินค้าได้รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าถึงผู้บริโภคได้ภายใน 3 – 5 วันทั่วอเมริกา
 • ลูกค้าจะเห็นบริษัทของท่านได้มีการจดทะเบียนในอเมริกา จะช่วยให้มียอดขายเพิ่มขี้นจากความเชื่อถือ
 • มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ Call Center เพื่อตอบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของคุณ
 • ลูกค้าจะมีความเชื่อมั่นในบริษัทที่ได้มีการจดทะเบียนในอเมริกา
 • สามารถเป็นสถานที่รับคืนสินค้า หรือแลกเปลื่ยนได้ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในระบบบริการมากขึ้น
 • บริษัทของคุณจะได้การไว้วางใจจากผู้บริโภคมากขึ้น เพราะลูกค้ารู้ว่าถ้าสินค้าเกิดการชำรุดเขาสามารถฟ้องร้องได้ เพราะสินค้าและบริษัทของคุณอยู่ในอเมริกา ผู้บริโภคจะมีความมั่นใจมากขึ้นถ้าได้ซื้อจากบริษัทที่มีสินค้าอยู่ในอเมริกา
 • บริษัทของท่านสามารถขายสินค้าบนเว็ปไซด์ต่างๆ เช่น Amazon, Ebay และเว็ปไซด์อื่นๆได้
 • ทางเราสามารถช่วยในทำเอกสารและเจรจากับศุลกากร เพื่อจัดการส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง
 • สามารถเจรจากับศุลกากรถ้าสินค้าของท่านถูกยึด หรือมีปัญหาในการเอาของออก
 • ให้การบริการที่ดีกว่าแบบครบวงจร
 • ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือมีค่าเช่าที่แพง
 • มีเจ้าหน้าที่ขายที่เป็นมืออาชีพ ในการนำเสนอสินค้าของท่านให้กับห้างยักษ์ใหญ่ของอเมริกา
 • มีพนักงานรับสายในนามบริษัทของท่าน และเข้าใจในสินค้าของท่าน
 • มีระบบการจัดการที่ทันสมัย เพื่อจัดส่งถึงลูกค้าของท่านได้แม่นยำ
 • มีผ่ายการตลาดประจำในบริษัทที่มีความรู้ด้าน E-Commerce Marketing ในการช่วยพลักดันสินค้าของท่านให้อยู่บนหน้าแรกๆ และมียอดขายเพิ่ม

คู่แข่งของคุณหรือผู้ส่งออกทั่วไป

 • มีกำไรน้อยลง
 • ราคาค่าขนส่งที่สูงมากถ้าส่งตรงมาจากต่างประเทศถึงอเมริกา
 • ราคาขายสินค้าจะสูงกว่าคู่แข่งและหมดโอกาสในการแข่งขัน
 • การขนส่งที่ล่าช้า ส่งสินค้าไปต่างประเทศใช้มากกว่า 20 วัน ยังไม่รวมการออกเอกสารและพิธีการ จนทำให้ลูกค้ารอไม่ไหวและซึ่งนำมาถึงการยกเลิกออเดอร์
 • ถ้าสินค้าอยู่ในต่างประเทศ จะทำให้ลูกค้าไม่กล้าซื้อหรือลดจำนวนการซื้อลง เพราะกลัวไม่ได้ของ
 • ไม่มีฝ่ายต้อนรับลูกค้า ถ้าสินค้าล่าช้าหรือเกิดการชำรุด ลูกค้าจะไม่โทรไปไทยเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า
 • ลูกค้าไม่มีความเชื่อใจในการสั่งซื้อของจากต่างประเทศ เพราะไม่มีระบบการคืนสินค้าที่ดี ทำให้มีการเสื่ยงในการสั่งซื้อ
 • ลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศถ้าราคาค่าขนส่งแพงเกินไป และไม่สามารถคืนสินค้าได้ ถ้าสินค้าชำรุด
 • ลูกค้าจะไม่ยอมซื้อจากผู้ขายที่มีสำนักงานในต่างประเทศ เพราะมีความเสื่ยงสูงต่อลูกค้า
 • มีหลายประเทศที่ไม่สามารถขายตรงให้กับ Amazon หรือ Ebay ได้ในระบบ Partnership program ถ้าบริษัทนั้นไม่ได้จดทะเบียนบริษัทในอเมริกา
 • ตุณจะไม่มีใครเดินเรื่องพิธิการกับศุลลากรเพื่อนำสินค้าออกจากท่าเรื่อ ถ้าคุณจัดการส่งสินค้ามาด้วยตนเอง บริษัททั่วไปจะไม่ส่งสินค้าหรือทำการแยกสินต้าให้คุณ
 • โอกาสของการที่สินค้าคุณโดยศุกกากลยึดสินค้านั้นมีมาก และไม่มีใครมาช่วยเจรจาให้คุณ เพราะคุณไม่ได้มีบริษัทในอเมริกา สินค้าอาจโดนทิ้ง หรือส่งคืน
 • คุณไม่สามารถให้บริการเต็มที่แก่ลูกค้า เนื่องจากเวลาที่แตกต่างกัน
 • คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน จ้างพนักงาน มีค่าบริหารต่างๆ ซึ่งจะทำให้สินค้าคุณแพงขึ้นกว่าคู่แข่ง และไม่สามารถแข่งขันได้เลย จะทำให้ราคาขายของคุณนั้นแพงขึ้น และไม่สามารถแข่งขั่นได้
 • คุณไม่มีพนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญและรู้จักกับห้างร้านที่จะช่วยขายสินค้าให้กับคุณ
 • ถ้าคุณใช้บริษัททั่วไป เขาจะไม่ลงมาดูแลสินค้าของคุณโดยเฉพาะ พนักงานของบริษัทที่คุณจ้างจะไม่รู้ข้อมูลของสินค้าคุณ
 • คุณต้องจ้างบริษัทข้างนอกหรือจ้างพนักงานทั่วไปเข้ามาทำการส่งสินค้าให้กับคุณ ซึ่งจะทำให้ราคาคุณสูงขึ้นกว่าคู่แข่ง
 • คุณต้องจ้างพนักงานฝ่ายการตลาดจากข้างนอกเพื่อช่วยในการเพิ่มยอดขายให้กับคุณ ซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำงานให้คุณเพียงคนเดียว