สำนักงานเสมือนจริง เพื่อให้ท่านใช้เป็นสำนักงานของท่าน

คุณสามารถมีสำนักงาน Virtual office ภายใต้ในนามบริษัทของคุณที่มีการจดทะเบียนการค้าในอเมริกาจริง และมีสำนักงานเลขที่ถูกต้องตามกฎหมาย คุณสามารถมีหมายเลยเบอร์โทรศัพท์ ตู้จดหมาย และคอลเซ็นเตอร์ และห้องประชุมในนามของบริษัทคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าเช่า จ้างพนักงานประจำ หรือจ่ายค่าบริหารต่างๆ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนของสินค้ามีราคาสูงขึ้น ทางบริษัทเราสามารถติดต่อกับลูกค้าในรับสินค้าคืน หรือนำกลับมาแก้ไขและกลับมาขายได้อีกเมื่อมีการคืนสินค้า หรือจะให้ทางเราทำการจัดส่งกลับโรงงาน ทางบริษัทของคุณจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ในนามของบริษัทคุณ พนักงานคอลเซ็นเตอร์สามารถตอบคำถามและช่วยขายสินค้าของคุณได้ ทางบริษัทสามารถรับจดหมายหรือพัศดุในนามบริษัทของคุณ

ทำไมต้องทิ้งเงินไปกับการเสียค่าเช่าสำนักงาน และเพิ่มต้นทุนให้กับสินค้าของคุณ เราสามารถช่วยคุณทางด้านการจัดการในทุกๆด้านแทนคุณได้