คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิก

คุณจะได้ผลประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิก

ทางสมาชิกจะได้สิทธ์ประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆ และได้การลดค่าบริการและคำปรึกษาทางด้านต่างๆ ฟรี ทางด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าจากอเมริกา คุณจะได้รับส่วนลด 10 เปอรฺ์เซ็นจากบริการของเรา ส่วนลด ในการให้บริการต่างข้างล่างนี้

1. ให้คำปรึกษาทางด้านการสร้างแบรนด์
2. ให้ข้อมูลทางด้านการวิเคราะห์ตลาดอเมริกาและทั่วโลกจากผู้เชี่ยวชาญ
3. ให้คำปรึกษาให้กับ Start-up company
4. ช่วยในการหาเงินกู้ และประสานงานกับบริษัทการเงิน Factoring ในการหาเงินกู้เพื่อการผลิต
5. ให้คำปรึกษาและประสานงานด้านการจด FDA & USDA
6. ช่วยประสานงานทางด้านการส่งสินค้าสำหรับ Online
7. ช่วยทางด้านการประสานงานทาง customs clearance
8. ให้บริการ E-commerce Marketing and SEO
9. ให้บริการด้านการสร้างเว็ปไซด์
10. ให้ข้อมูลทางด้านการกีดกันทางการค้าและการขึ้นภาษี
11. ให้บริการทางด้าน Fulfillment & Dropship
12. ให้บริการทางด้าน Virtual office, Portal and U.S address
13. ให้บริการทางด้าน Call center สำหรับออนไลน์
14. Web hosting Service
15. ให้บริการทางด้านการ Research & Development and formulation
16. ให้บริการทางด้าน Warehouse storage & Prepacking