ยาสมุนไพรไทย

ทางบริษัท American Buying Service ทำงานร่วมกับหลายสิบโรงงานที่ทำการผลิตสมุนไพรไทย ทางบริษัทจะช่วยหาลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าคุณ ทางบริษัทสามารถช่วยพลักดันสินค้าทางด้านนี้ขึ้นห้างในอเมริกาและเชื่อมต่อกับผู้นำเข้าอื่นๆ ทางบริษัทมีต้วแทนขายในอเมริกาที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับห้างต่างๆในอเมริกาเพื่อเสนอการขายสินค้าให้กับคุณ ทางบริษัทจะทำการจัดการทางด้านการขาย การขนส่ง จนสินค้าถึงมือลูกค้า เราสามารถช่วยสร้างแบรนด์สินค้าให้กับบริษัทของคุณหรือขายออนไลน์ให้กับคุณ

อย่าลองผิดลองถูกเอง ให้มืออาชีพอย่างเราได้ทำเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในระดับโลก